Sexy Dance - California Fitness & Yoga

Sức Khỏe - Giới Tính RSS Tin Tức Sức Khỏe - Giới Tính Mới Cập Nhật

TPHCM phát hiện nhiều cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân sai phạm

Tại TPHCM, có 10 cơ sở được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển cấp cứu. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 8 cơ sở đang hoạt động (2 cơ sở đóng cửa). Qua kiểm tra, phát hiện 6/8 cơ sở có sai phạm.